Ministerstwo Zdrowia przypomina o e-receptach

Ministerstwo Zdrowia przypomina:

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r.

Fragmenty:

Przypominamy, że od 8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Jednak w określonych przypadkach recepty będą również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to:

-recept w ramach tzw. importu docelowego,

-recept dla osób o nieustalonej tożsamości, recept transgranicznych (do końca 2020 r.),

-recept pro auctore i pro familiae (decyzja o wyborze postaci recepty – papierowej lub elektronicznej – należeć będzie do osoby wystawiającej),

-braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią ww. systemu lub systemu gabinetowego/HIS czy brakiem dostępu do Internetu.

=> pełny tekst informacji

(JB)