Ministerstwo Obrony Narodowej w sprawie dokumentowania uprawnień weteranów poszkodowanych

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej opublikowano pismo, w którym

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że do czasu otrzymania przez weteranów poszkodowanych nowych legitymacji, dokumentem potwierdzającym nabyte uprawnienia jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające uszczerbek na zdrowiu wynoszący co najmniej 30%.

=> Weterani poszkodowani. Realizacja przysługujących uprawnień

O weteranach poszkodowanych pisaliśmy też na naszej stronie we wcześniejszych komunikatach 10.06.2020 oraz 24.06.2020:

=> komunikat z 24.06.2020 o weteranach poszkodowanych

(JB)