Maxigra tabl. 50 mg - zmiana nazwy oraz kategorii dostępności

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych wydał decyzję o zmianie nazwy produktu leczniczego

z Maxigra tabletki 50 mg na Maxigra Max tabletki 50 mg

oraz o zmianie kategorii dostępności dla tego produktu z Rp na OTC.

Zmiany obowiązują od 18 stycznia 2021r.

=> szczegóły na stronie NIA

(JB)