Lista produktów o skróconym terminie dopuszczenia do obrotu - styczeń 2020r

Ze strony NIA:

Produkty Lecznicze, dla których zostały wydane w styczniu 2020r decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

=> styczeń 2020r

(JB)