Komunikat MZ ws. wystawiania, weryfikowania i realizowania zleceń na zaopatrzenie i zleceń naprawy wystawianych w postaci elektronicznej

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie wystawiania, weryfikowania i realizowania zleceń na zaopatrzenie i zleceń naprawy wystawianych w postaci elektronicznej -

fragment:

Minister Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz. U. poz. 2401) po 30 czerwca 2021 r., zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy mogą być wystawiane, weryfikowane i realizowane na dotychczasowych zasadach.

=> Pełny tekst komunikatu MZ z 30.06.2021r.