Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisu rozporządzenia MZ w sprawie recept

Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie interpretacji przepisu 8 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 2424) w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2021r.

Fragmenty:

W związku z wątpliwościami co do interpretacji obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, Minister Zdrowia wyjaśnia, że w przepisie 8 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia zidentyfikowano oczywistą omyłkę redakcyjną polegającą na braku przecinka po słowach „w tym leku recepturowego”.

(...) do zrealizowania recepty, na której przepisano dowolny produkt leczniczy przeznaczony do stosowania zewnętrznego na sk rę, w tym lek recepturowy przeznczony do takiego stosowania, wystarczające jest podanie na tej recepcie przez osobę wystawiającą częstotliwości stosowania.

Pełny tekst komunikatu:

=> Link do komunikatu

=> Komunikat MZ w sprawie interpretacji przepisu rozporządzenia MZ w sprawie recept