Komunikat GIF w sprawie przeprowadzania inspekcji w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 14 kwietnia 2020 roku

==> w sprawie przeprowadzania inspekcji w czasie stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego

Fragmenty:

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z powodu COVID-19 oraz przepisami (...) Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że:

1. W czasie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie będą przeprowadzane inspekcje planowe wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (...)

2. W czasie trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, w celu zapewnienia jak najszybszego wznowienia realizacji inspekcji planowych po ustaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz w związku obowiązkiem informacyjnym wynikającym z przepisów Prawa farmaceutycznego, a polegającym na zawiadomieniu kontrolowanego przedsiębiorcy o terminie rozpoczęcia inspekcji, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, do kontrolowanych podmiotów będą przesyłane zawiadomienia o terminie planowanej inspekcji. Jednocześnie do przedsiębiorców nie będzie wysyłana informacja o odwołaniu terminu tych inspekcji, których realizacja przypada na okres w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

3. Podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie będą przeprowadzane inspekcje na wniosek o wydanie certyfikatu Dobrej Praktyki Wytwarzania lub Dobrej Praktyki Dystrybucji.

(JB)