Komunikat dot. nowelizacji art. 86a ustawy Prawo Farmaceutyczne