IV część wytycznych dot. ZSMOPL

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się dokument dot. ZSMOPL przedstawiający wytyczne w zakresie przesyłania korekt komunikatów obrotu i stanów

Link do komunikatu Ministerstwa Zdrowia

Bezpośredni link do dokumentu przesyłania korekt