Informacja o naborach na kursy aktualnie prowadzone przez NIA - zmiana formy zgłoszenia

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 14 lipca 2021r:

- Część teoretyczna – zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail)

- Termin szkolenia – przewiduje się, że najbliższy termin szkolenia zostanie wyznaczony w sierpniu. Informację o konkretnym terminie szkolenia opublikujemy niezwłocznie po jego wyznaczeniu przez CMKP. a także zostanie przesłana drogą mailową przez CMKP – prośba o monitorowanie skrzynek mailowych.

- Część praktycznapo ukończeniu części teoretycznej kursu należy zarejestrować się na część praktyczną. Lista uczelni prowadzących kursy praktyczne będzie opublikowana przez CMKP w sierpniu.

Uprzejmie przypominamy, że szkolenie z wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19 składa się z części teoretycznej i praktycznej. W związku z tym, przystąpienie do części teoretycznej zobowiązuje do ukończenia również części praktycznej.

=> pełny tekst komunikatu

(JB)