Informacja dla aptek wykonujących testy antygenowe w kierunku zakażenia SARS-COV-2 i szczepienia p/grypie związane z właściwym oznakowaniem

Komunikat ze strony NIA  z dnia 24.02.2022r.

Główny Inspektor Farmaceutyczny załącza ujednolicone i nienaruszające zakazu reklamy aptek i ich działalności grafiki do wykorzystania przez farmaceutów realizujących szczepienia przeciwko grypie i testy antygenowe w kierunku Covid-19 do poinformowania pacjentów o wykonywanych usługach poprzez umieszczenie oznaczenia w widocznym miejscu w aptece.

Szczegóły -->