GIF - w sprawie zastępowania Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej.

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z 28 lipca 2023r:
Fragmenty:
(...) osoba odpowiedzialna za nadzór nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1, które są produktami leczniczymi, nie może zajmować równolegle stanowiska Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni farmaceutycznej, w której jest zatrudniona,
nie odnosi się do czasowych zastępstw Osoby Odpowiedzialnej.
(...) osoba, do której odnosi się przywołany powyżej przepis, może zostać wyznaczona jako zastępca Osoby Odpowiedzialnej na czas określony.
(...) Zastępstwo takie nie może mieć jednak charakteru stałego, związanego z długotrwałą nieobecnością Osoby Odpowiedzialnej (np. wielomiesięczne zwolnienie lekarskie lub urlop macierzyński i rodzicielski).
=> pełny tekst komunikatu GIF
(JB)