GIF w sprawie um贸w franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi

Komunikat G艂ównego Inspektora Farmaceutycznego z 17 wrze艣nia w sprawie umów franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi

Fragment:

G艂ówny Inspektor Farmaceutyczny: GIF nie neguje mo偶liwo艣ci i zasadno艣ci zawierania umów franczyzowych przez podmioty prowadz膮ce aptek臋 ogólnodost臋pn膮.

Dzia艂alno艣膰 taka jest dozwolona pod warunkiem nienaruszenia przepisów okre艣lonych w Prawie farmaceutycznym.

Zapraszamy do zapoznania si臋 z Komunikatem G艂ównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie umów franczyzy na rynku detalicznego obrotu produktami leczniczymi. Komunikat powsta艂 z wykorzystaniem wyników prac zespo艂u roboczego dzia艂aj膮cego przy GIF, w sk艂ad którego weszli przedstawiciele Rzecznika Ma艂ych i 艢rednich Przedsi臋biorców oraz Prezes Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

=> szczegó艂y

(JB)