GIF przypomina - od 1 lipca recepty weterynaryjne na środki odurzające i substancje psychotropowe muszą posiadać numer identyfikacyjny

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 19 lipca 2021 roku

w sprawie dystrybucji unikalnych numerów identyfikujących receptę – recepta weterynaryjna.

Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że od dnia 1 lipca 2021 r. lekarze weterynarii są zobowiązani do umieszczania na receptach weterynaryjnych, na których przepisano produkt leczniczy zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050), unikalnego numeru identyfikującego receptę.

=> szczegóły 

(JB)