GIF przypomina o przewodniku zarządzania alertami

Główny Inspektorat Farmaceutyczny przypomina

=> o przewodniku zarządzania alertami

(JB)