GIF - o wymogach dotyczących lokalu apteki, w którym wykonuje się szczepienia przeciwko COVID-19

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 10 sierpnia 2021r

Mając na uwadze rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1035) Główny Inspektor Farmaceutyczny zaleca następujące rozwiązania wynikające z rozporządzenia oraz wskazuje dobre praktyki, które podniosą standard świadczonych usług oraz ułatwią dostosowanie lokalu apteki (pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego lub izby ekspedycyjnej) do sprawnego i bezpiecznego wykonania szczepień przeciw COVID-19.

Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal apteki w którym wykonuje się szczepienia przeciwko COVID-19 podzielono na trzy grupy:

Wymóg 1 - Poszanowanie intymności i godności pacjenta

Wymóg 2 - Zachowanie bezpieczeństwa pacjenta

Wymóg 3 - Jakość świadczonej usługi

=> szczegóły komunikatu

(JB)