GIF o wycofaniu z obrotu produktów zawierających ranitydynę