GIF - o możliwości zwrotu Vitaminum C Teva amp. do apteki - obwieszczenie

20 lipca 2022r w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia poz.76

opublikowano

=> OBWIESZCZENIE GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie poinformowania o możliwości zwrotu produktu leczniczego do apteki 

w związku z wycofaniem z obrotu serii nr X05459A produktu leczniczego Vitaminum C Teva (Acidum ascorbicum) roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml

(JB)