GIF - komunikat dla hurtowni farmaceutycznych o monitorowaniu sprzedaży produktów leczniczych z pseudoefedryną

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 01 lipca 2021 r. w sprawie obowiązku monitorowania nietypowej struktury sprzedaży produktów leczniczych zawierających w swoim składzie pseudoefedrynę

Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej są zobowiązani do badania i monitorowania struktury realizowanych transakcji, w szczególności dla produktów leczniczych, które mogą być nielegalnie lub niewłaściwie wykorzystywane.

=> pełny tekst komunikatu

(JB)