GIF - dopuszczalne formy zapotrzebowań na nabycie środków odurzających i substancji psychotropowych

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego
z dnia 13 lutego 2023r
=> w sprawie dopuszczalnej formy zapotrzebowań na nabycie środków odurzających i substancji psychotropowych
(JB)