Gastrolit - OTC od 1 sierpnia 2021r

Prezes URPL 12 kwietnia 2021 roku wydał decyzję nr UR/ZD/1145/21 dla produktu leczniczego Gastrolit, (Produkt złożony), proszek do sporządzania roztworu, która dotyczy zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC, nr pozwolenia: R/0123. Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2021 roku.

=> szczegóły na stronie NIA

(JB)