Flonase Allergy - OTC od 16 lipca 2021r

Komunikat NIA z 23 lipca 2021r:

Prezes URPL 16 lipca 2021 roku wydał decyzję nr UR/ZD/0371/2021 dotyczącą produktu leczniczego Flonase Allergy (Fluticasoni propionas), aerozol do nosa, zawiesina, 50 mikrogramów/dawkę, dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC, nr pozwolenia: 22862.. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem 16 lipca 2021r.

=> więcej szczegółów

(JB)