Flegamina Baby krople OTC od 01.08.2019r.

W załącznikach:
pismo przewodnie oraz decyzja Prezesa URPL w sprawie zmiany kategorii dostępności produktu leczniczego Flegamina Baby krople z "Rp" na "OTC"
od 1 sierpnia 2019r.
Flegamina Baby krople OTC pismo
Flegamina Baby krople OTC decyzja
(JB)