Farmaceuci objęci krótszym okresem kwarantanny. Pismo GIS

Na stronie NIA:

==> Farmaceuci objęci krótszym okresem kwarantanny. Pismo GIS

Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób istotnych dla funkcjonowania państwa

Warszawa, 17.04.2020 r.

I. Osoby szczególnie ważne w systemie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2

- Pracownicy podmiotów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem osób wykonujących zawody medyczne, w tym mających bezpośredni kontakt z osobami chorymi lub podejrzanymi o zakażenie, farmaceuci.

- Pracownicy laboratoriów i nadzoru epidemiologicznego PIS.

- Pracownicy służb mundurowych, w pierwszej kolejności SG, Policja, SOP, PSP.

- Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe i przedstawiciele władz centralnych w tym Prezydent, Członkowie Rządu, Parlamentarzyści, centralne organy administracji, wojewodowie.

- Pracownicy odpowiedzialni za obsługę infrastruktury krytycznej (IK), w tym kluczowi pracownicy krytycznych obiektów operatorów sieci dystrybucyjnych[1].

- Pracownicy odpowiedzialni za obsługę pasażerów w transporcie lotniczym, kolejowym, morskim i samochodowym

II. Zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego

- Dostarczenie jednoznacznej informacji dot. postępowania (oddzielny numer telefonu).

- Wdrożenie „szybkiej ścieżki” diagnostycznej.

- Decyzje o zakończeniu/ skróceniu kwarantanny podejmuje państwowy inspektor sanitarny. Jedynie badanie przeprowadzone najwcześniej w 7 dniu od wystąpienia zdarzenia o wysokim ryzyku kontaktu (co wynika z okresu wylęgania 2-14 dni, średnio 5-7 dni), może potwierdzić lub wykluczyć zakażenie SARS-CoV-2.

(JB)