Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ). Informacja

Na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej:

==> Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ). Informacja

Fragment:

"Szanowni Państwo, w ślad za komunikatem opublikowanym w dniu 18 marca br. dot. rozpoczętego przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) procesu wdrażania nowego narzędzia logowania do systemów/rejestrów medycznych tj. Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ), informujemy, iż na dzień 20 kwietnia br. zaplanowano przeniesienie na e-PLOZ procesu logowania dla Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). W związku z powyższym w dniu 20 kwietnia br. w godzinach 8.00-12.00 nastąpi techniczna przerwa w dostępie do systemu.(...)"

(JB)