Dz.U.z 27.02.2020 r poz.325 - Rozp. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

W Dzienniku Ustaw z 27.02.2020r poz. 325 opublikowano

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Fragment:

§1. Ogłasza się, że zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zostało objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

=> cały tekst rozporządzenia

Rozporządzenie powołuje się na ustawę o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

=> tekst jednolity ustawy Dz.U.2019 poz.1239

oraz => nowelizacja w/w ustawy Dz.U.2019 poz.1495 art.43

(JB)