Dz.U.2020r poz.172 - Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej - tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw 2020 poz.172 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

=> prawo.sejm.gov.pl/isap

Ustawa precyzuje m.in.:

kto to jest : lekarz POZ, pielęgniarka POZ oraz położna POZ,

jakie uprawnienia ma pacjent, czyli świadczeniobiorca przy wyborze świadczeniodawcy,

(JB)