Dz.U. - Zmiany do wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

4 lutego 2022r w Dzienniku Ustaw po. 274 opublikowano:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

=> tekst rozporządzenia

(JB)