Dyrektor Śl.NFZ zaprasza apteki do wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2

Ogłoszenie Dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28.01.2022r:

Dyrektor Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2.

Zadaniem podmiotów będzie wykonywanie testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę (Dz. U. z 2022 poz. 153).

=> szczegóły

(JB)