Doppelsil Max tabletki do rozgryzania i żucia 50mg - OTC od 24 lutego 2022r

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 2 marca 2022r:

=> Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Doppelsil Max

Prezes URPL w dniu 24 lutego 2022 roku wydał decyzję nr UR/ZD/0408/22 dla produktu leczniczego

Doppelsil Max tabl. do rozgryzania i żucia 50 mg,

która dotyczy zmiany kategorii dostępności produktu z Rp na OTC, nr pozwolenia: 26186. Podmiot odpowiedzialny: Doppelherz Pharma GmbH.

Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem 24 lutego 2022 roku.

(JB)