Decyzje Prezesa URPL w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane we wrześniu 2021r

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 12 września 2021r

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane we wrześniu 2021r decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

=> szczegóły

(JB)