Decyzje Prezesa URPL w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane w sierpniu 2021r

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 9 września 2021r:

Produkty lecznicze, dla których zostały wydane w sierpniu 2021r decyzje Prezesa Urzędu w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

=> szczegóły

(JB)