Decyzje Prezesa URPL w sprawie skrócenia terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydane w październiku 2022r