Bronles kaps.375mg - OTC od 22.02.2019r

Decyzja Prezesa URPL zmieniająca kategorię dostępności produktu leczniczego Bronles kapsułki 375 mg z Rp na OTC od 22.02.2019r.

Bronles OTC -> decyzja

(JB)