Bravera Control aer. - OTC od 28.02.2020r

Prezes Urządu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję o zmianie kategorii dostępności z "Rp" na "OTC" dla produktu leczniczego

Bravera Control (Lidocainum) aerozol na skórę, roztwór, 96 mg/g, nr pozwolenia 25237

od dnia 28.02.2020r

=> pismo przewodnie

=> decyzja Prezesa URPL

(JB)