Bilaxten tabl.20mg - OTC od 7 kwietnia 2022r

Komunikat Naczelnej Izby Aptekarskiej z 21 kwietnia 2022r:

=> Zmiana kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Bilaxten

Prezes URPL w dniu 7 kwietnia 2022 roku wydał decyzję nr UR/ZD/0809/22

dla produktu leczniczego Bilaxten, tabletki, 20 mg,

która dotyczy zmiany kategorii dostępności produktu z Rp na OTC, nr pozwolenia: 17821. Podmiot odpowiedzialny: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem 7 kwietnia 2022 roku.

(JB)