Apteki przekazują do Urzędu Statystycznego formularz ZD-5 do 31.01.2020r

Informacja dla aptek i punktów aptecznych

8 stycznia 2020 r. na Portalu Sprawozdawczym Głównego Urzędu Statystycznego został udostępniony formularz elektroniczny ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego (stan w dniu 31 XII 2019 r.). Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie apteki ogólnodostępne, zakładowe oraz punkty apteczne, które działały w dniu 31 XII 2019 r.

=> pełny komunikat Urzędu Statystycznego

=> informacja na stronie NIA

(JB)