Alezaxin 0,5 mg/ml, krople oczne - OTC od 21 października 2020r

Prezes URPL 21 października 2020 roku wydał decyzję nr UR/ZD/2240/20 dotyczącą zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktu leczniczego Alezaxin, Azelastini hydrochloridum, 0,5 mg/ml, krople oczne, roztwór, nr pozwolenia 22418. Podmiot odpowiedzialny: Bausch Health Ireland Limited. Decyzja Prezesa Urzędu w sprawie niniejszej zmiany kategorii dostępności weszła w życie z dniem 21 października 2020 roku.

=> szczegóły

(JB)