Aleric Lora tabl.10mg - OTC

W załącznikach: pismo przewodnie i decyzja Prezesa URPL
o zmianie kategorii dostępności z Rp na OTC produktu leczniczego
Aleric Deslo tabl.10mg
=> pismo przewodnie
=> decyzja
(JB)