Aleric Deslo Pro tabl.ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5mg i 5mg - OTC oraz wykreślenie większych opakowań z zezwolenia