Aktualizacja przewodnika zarządzania alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności leków

Na stronie GIF znajduje się aktualizacja przewodnika zarządzania alertami generowanymi przez system weryfikacji autentyczności leków.
Dotyczy m.in. wprowadzenia elektronicznego formularza zgłaszania alertów. Więcej:
https://www.gif.gov.pl/pl/aktualnosci/1431,Aktualizacja-przewodnika-zarzadzania-alertami-generowanymi-przez-system-weryfika.html