Aciclovir Hasco tabl.400mg - OTC od 28.05.2020 oraz zmiana nazwy na Hascovir control Max

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał decyzję zmieniającą nazwę produktu leczniczego

Aciclovir Hasco tabl.400mg na Hascovir control MAX

oraz jego kategorię dostępności z "Rp" na "OTC".

=> pismo przewodnie i decyzja

(JB)