ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


Prezes :
mgr Magdalena BAŚCIK

Wiceprezesi :
mgr Adrianna Procner
mgr Barbara Zabielny

Sekretarz
mgr Janina Ben

Zastępca Sekretarza
dr Małgorzata Porębska-Budny

Skarbnik
dr Kazimierz Kowalczyk

Prezydium :
Prezes mgr Magdalena Baścik
Wiceprezes mgr Adrianna Procner
Wiceprezes mgr Barbara Zabielny
Sekretarz mgr Janina Ben
Z-ca sekretarza dr Małgorzata Porębska-Budny
Skarbnik dr Kazimierz Kowalczyk
Członek mgr Grzegorz Biel

Komisja Aptek Szpitalnych
mgr Barbara Zabielny
dr Barbara Uniejewska
mgr Jacek Stolorz

Komisja Historyczna
dr Barbara Uniejewska
mgr Bernadeta Adamaszek
mgr Adrianna Procner
mgr Krystyna Marzec

Komisja Socjalna
mgr Maria Wróbel
mgr Małgorzata Biesok
mgr Maria Papla

Komisja Nauki i Szkolenia
mgr Bernadeta Adamaszek
mgr Krystyna Marzec
dr Małgorzata Porębska-Budny
mgr Małgorzata Biesok
mgr Janina Przewoźniak
mgr Maria Mostowik

Komisja Opiniująco - Organizacyjna
dr Małgorzata Porębska-Budny
mgr Adrianna Procner
mgr Barbara Zabielny
mgr Janina Ben
dr Kazimierz Kowalczyk
mgr Grzegorz Biel
mgr Bernadeta Adamaszek
mgr Małgorzata Biesok
mgr Dorota Bogusz
mgr Krystyna Marzec
mgr Maria Mostowik
mgr Maria Papla
mgr Janina Przewoźniak
mgr Agnieszka Sołtysek
mgr Jacek Stolorz
mgr Benedykt Szczotka
mgr Tomasz Tekiela
mgr Jolanta Turchan
dr Barbara Uniejewska
mgr Maria Wróbel

Okręgowa Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca :
mgr Janina Perzyna

Członkowie :
mgr Sylwia Kopeć
mgr Natalia Migacz-Biel

Okręgowy Sąd Aptekarski
Przewodnicząca Sądu :
mgr Ewa Imielska-Solich

Członkowie Sądu Aptekarskiego :
mgr Elżbieta Jakubiec
mgr Małgorzata Kos
mgr Jolanta Nosek
mgr Halina Drabczyńska
mgr Maria Wojtaszek

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
mgr Jadwiga Górny

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
mgr Elżbieta Wojtunik-Fengler
mgr Aleksandra Cieplińska
mgr Joanna Płaczek-Wrotniak
mgr Halina Klama

Delegaci na Krajowy Zjazd Aptekarski :
mgr Magdalena Baścik
dr Kazimierz Kowalczyk
dr Barbara Uniejewska
mgr Piotr Molin
mgr Bernadeta Adamaszek
mgr Maria Radda
mgr Ewa Imielska-Solich
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.