ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


     Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska powstała w 1992r. Mocą uchwały I Okręgowego Zjazdu Aptekarzy woj. bielsko-bialskiego, z dnia 25.01.1992r. , pierwszym Prezesem ORA został wybrany mgr farm. Piotr Nawrat.

     Na pierwszym posiedzeniu Rady BOIA w dniu 30.01.1992r., które odbyło się w Aptece "Pod Koroną", ukonstytuowało się Prezydium, powołano komisje: naukowo - szkoleniową oraz komisję historyczną. Wiceprezesami zostali: mgr farm. Maria Dobija, mgr farm. Anna Przybyła. Skarbnikiem wybrano mgr farm. Janinę Perzyna, sekretarzem została mgr farm. Halina Gosławska, Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został dr n. farm. Kazimierz Kowalczyk, Przewodniczącym Sądu Aptekarskiego mgr farm. Wiesław Kania, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej - mgr farm. Weronika Sułkowska. Od marca 1992 roku biuro Izby prowadziła sekretarka Anna Jurecka, której miejsce w październiku 1992 roku zajęła Małgorzata Tyc, a w 1995r., zatrudniono mgr farm. Halinę Gosławską jako Dyrektora biura Izby. Od grudnia 2004r. Kierownikiem biura Izby została mgr Małgorzata Kasprzak.

     W 1993 roku doszło do zmiany na stanowisku Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej. W wyniku rezygnacji mgr farm. Piotra Nawrata, na zwołanym w dniu 16.04.1993r., Nadzwyczajnym Zjeździe wybrano na w/w stanowisko dr n. farm. Kazimierza Kowalczyka, a jego dotychczas sprawowaną funkcję - Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - powierzono pani mgr farm. Krystynie Jurkiewicz.

     Początkowo siedziba BOIA mieściła się na ul. Krasińskiego 28 w Bielsku-Białej, kolejne na ul. Zacisze 5, Partyzantów 44 bud.5a. Staraniami władz Izby czynionymi od roku 1997, w styczniu 2005r., udało się zakupić lokal przy ul. 3 Maja 27/4a w Bielsku-Białej, który po remoncie został oddany do użytku w kwietniu 2005r. stając się siedzibą BOIA

Skład Organów BOIA kolejnych kadencji przedstawiał się następująco:

1996-1999
Prezes: dr n. farm. Kazimierz Kowalczyk
Wiceprezesi: mgr farm. Wiesław Kania, mgr farm. Piotr Nawrat, mgr farm. Anna Przybyła
Skarbnik: mgr farm. Jolanta Wojtyłko
Sekretarz: mgr farm. Halina Gosławska
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: mgr farm. Krystyna Jurkiewicz
Przewodniczący Sądu Aptekarskiego: mgr farm. Piotr Molin
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: mgr farm. Tadeusz Ryl

2000 - 2003
Prezes: dr n. farm. Kazimierz Kowalczyk
Wiceprezesi: mgr farm. Maria Radda, mgr farm. Anna Przybyła,
Skarbnik: mgr farm. Krystyna Marzec
Sekretarz: mgr farm. Bożena Grzywacz
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: mgr farm. Krystyna Jurkiewicz
Przewodniczący Sądu Aptekarskiego: mgr farm. Piotr Molin
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: mgr farm. Damian Kazek

2004 - 2007
Prezes: mgr farm. Piotr Molin
Wiceprezesi: dr n. farm. Kazimierz Kowalczyk, mgr farm. Anna Przybyła, mgr farm. Ilona Winter.
Skarbnik: mgr farm. Janina Perzyna
Sekretarz: mgr farm. Janina Ben
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: mgr farm. Ewa Imielska Solich
Przewodniczący Sądu Aptekarskiego: mgr farm. Jadwiga Górny
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: mgr farm. Sylwia Kopeć

2008 - 2011
Prezes: dr n. farm. Kazimierz Kowalczyk
Wiceprezesi: mgr farm. Anna Przybyła, dr n. farm. Barbara Uniejewska, mgr farm. Magdalena Baścik .
Skarbnik: mgr farm. Janina Perzyna
Sekretarz: mgr farm. Janina Ben
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: mgr farm. Ewa Imielska Solich
Przewodniczący Sądu Aptekarskiego: mgr farm. Jadwiga Górny
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: mgr farm. Bogusława Linchard

2012 - 2015
Prezes: dr n. farm. Kazimierz Kowalczyk
Wiceprezesi: mgr farm. Anna Przybyła, dr n. farm. Barbara Uniejewska, mgr farm. Adrianna Gruszka .
Skarbnik: mgr farm. Magdalena Baścik
Sekretarz: mgr farm. Janina Ben
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: mgr farm. Jadwiga Górny
Przewodniczący Sądu Aptekarskiego: mgr farm. Ewa Imielska-Solich
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: mgr farm. Bożena Grzywacz.
  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.