ul. 3 Maja 27/4a
43-300 Bielsko-Biała
tel. (033) 810 16 20
tel. (033) 812 28 85
fax. (033) 812 27 90


2013-02-20  Do 15 marca należy złożyć sprawozdanie ze sprzętu elektronicznego za II pólrocze 2012

Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadz?cego zakład przetwarzania zużytego sprzętu należy przekazywać do GIO? w terminie do 31 lipca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca i do dnia 15 marca za okres od 1 lipca do 31 grudnia każdego roku na adres:

Główny Inspektorat Ochrony ?rodowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Link do strony Głównego Inspektoratu Ochrony ?rodowiska,
na której znajduje się wzór sprawozdania:
==> www.gios.gov.pl
(JB)

2013-01-31  Odeszła nasza Koleżanka mgr farm. Anna Przybyła

Z głębokim żalem i bólem zawiadamiamy,
że zmarła nasza koleżanka mgr farm Anna Przybyła
bardzo zasłużona i wieloletnia Wiceprezes
Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Nabożeństwo pogrzebowe
odbędzie się 2 lutego 2013r (sobota) o godz. 12.oo
w Ko?ciele „?w. Trójcy” przy ul. Sobieskiego 10a w Bielsku-Białej.
Nasza koleżanka zostanie odprowadzona na cmentarz
przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej.

Dr Kazimierz Kowalczyk
Prezes Rady Aptekarskiej BOIA

2012-08-13  DYŻUR PRAWNIKA

W dniu 22 sierpnia 2012r. nie będzie dyżuru Prawnika ze wzgledu
na urlop wypoczynkowy. Za utrudnienia przepraszamy.
(BW)2012-06-19  Zmarł prof. zw. dr. hab. n. biol. Krzysztof Jędrzejko

Zmarł prof. zw. dr. hab. n. biol. Krzysztof Jędrzejko,
wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej
i Zielarstwa Wydziału Farmaceutycznego ?UM.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012 r. o godz.
14:00 w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu przy Al. Mireckiego w Sosnowcu.

(BW)

2012-05-02  Komunikat

W dniu 4 maja br biuro Izby będzie nieczynne.
(MT)

2011-09-12  Uwaga - nie ma zmian na listach od 16 wrze?nia

PILNE !!!

Ministerstwo Zdrowia
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
MZ-PLA-46I-12609-1/KK/11

Warszawa 09.09.2011

Pan dr Grzegorz Kucharewicz
Prezes Naczelnej RadyAptekarskiej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w zwi?zku z trwaj?cym procesem rozpatrywania uwag dotycz?cych rozporz?dzeń refundacyjnych tj.:
1. rozporz?dzenia w sprawie wykom chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze wzgl?du na choroby s? przepisywane bezpłatnie, za oplot? ryczałtow? lub za czę?ciow? odpłatno?ci?,
2. rozporz?dzenia w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniaj?cych oraz wysoko?ci odpłatno?ci za leki uzupełniaj?ce,
3. rozporz?dzenia w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych ?wiadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłat? ryczałtow? lub czę?ciow? odpłatno?ci?,
4. rozporz?dzenia w sprawie wykazu cen urzędowych hurtowych i detalicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
nie jest w tej chwili możliwe wej?cie w życie ww. rozporz?dzeń w zakładanym terminie 16 wrze?nie br.
Jednocze?nie wyja?niam, ze o wyznaczeniu nowego terminu wej?cia w życie ww. rozporz?dzeń zostanie Pan Prezes poinformowany odrębnym pismem.

Z poważaniem
DYREKTOR Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
Artur Fałek
......
oryginał pisma w zał?czniku.
(JB)

2011-08-18  Zmiany na listach refundacyjnych od 16.09.2011r opracowane przez DATUM

Na stronie NIA - Opracowanie wykonane przez firmę Datum - zmiany w wykazach leków refundowanych, cenach i limitów obowi?zuj?cych od 16 wrze?nia 2011 roku. Opracowanie wykonano na podstawie projektu tzw. rozporz?dzeń refundacyjnych.
Datum s.c.
ul. Centralna 2U
86-031 Osielsko
===> www.nia.org.pl
(JB)

2011-04-28  UWAGA - KURS z dnia 07.05.2011r.zostaje przesunięty na czerwiec!!!

Uprzejmie informujemy, że w zwiazku z bardzo mał? ilosci? osób zapisanych na kurs w dniu 07.05.2011r. (sobota) o tematyce : "Narkotyki i problemy narkomanii" zostaje on przesunięty na czerwiec, dokładn? datę podamy w póĽniejszym terminie.
(BW)2011-04-20  Informacja o pracy biura Izby !

Biuro Izby BOIA w dniu 22 kwietnia 2011r. (pi?tek) będzie nieczynne.
Za utrudnienie przepraszamy.
(BW)2010-12-15  Spotkanie OPŁATKOWE - PRZESUNIĘTE !

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska informuje,
że spotkanie opłatkowe zostaje przesunięte
na styczeń 2011r. - dokładny termin podamy
w póĽniejszym czasie.
(BW)


     [1] , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9   > >  Copyrights 2005 BOIA. All rights reserved.